Book Chapter

2023

 • Invited Book Chapter
 • Yuzhe Ma
 • Machine Learning Applications in Electronic Design Automation, Springer, 2023.
 • Edited by Haoxing Ren and Jiang Hu.
 • Papers

  2024

 • Xiaoxiao Liang, Yikang Ouyang, Haoyu Yang, Bei Yu, Yuzhe Ma
 • IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems (TCAD), 2024.
 • [C36] A Hierarchical Adaptive Multi-Task Reinforcement Learning Framework for Multiplier Circuit Design
 • Zhihai Wang, Jie Wang, Dongsheng Zuo, Yunjie Ji, Xilin Xia, Yuzhe Ma, Jianye Hao, Mingxuan Yuan, Yongdong Zhang, Feng Wu
 • International Conference on Machine Learning (ICML), 2024.
 • [C35] EMOGen: Enhancing Mask Optimization via Pattern Generation
 • Su Zheng, Yuzhe Ma, Bei Yu, Martin Wong
 • ACM/IEEE Design Automation Conference (DAC), 2024.
 • [C34] E-Syn: E-Graph Rewriting with Technology-Aware Cost Functions for Logic Synthesis
 • Chen Chen, Guangyu Hu, Dongsheng Zuo, Cunxi Yu, Yuzhe Ma, Hongce Zhang
 • ACM/IEEE Design Automation Conference (DAC), 2024.
 • [C33] CAMO: Correlation-Aware Mask Optimization with Modulated Reinforcement Learning
 • Xiaoxiao Liang, Haoyu Yang, Kang Liu, Bei Yu, Yuzhe Ma
 • ACM/IEEE Design Automation Conference (DAC), 2024.
 • 2023

 • Binwu Zhu, Su Zheng, Ziyang Yu, Guojin Chen, Yuzhe Ma, Fan Yang, Bei Yu, Martin Wong
 • IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems (TCAD), 2023.
 • Guojin Chen, Ziyang Yu, Hongduo Liu, Yuzhe Ma, Bei Yu
 • IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems (TCAD), 2023.
 • Ziyang Yu, Peiyu Liao, Yuzhe Ma, Bei Yu, Martin D.F. Wong
 • IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems (TCAD), 2023.
 • Best Paper Award
 • Yikang Ouyang, Sicheng Li, Dongsheng Zuo, Hanwei Fan, Yuzhe Ma
 • ACM/IEEE Workshop on Machine Learning for CAD (MLCAD), Utah, Sep. 2023.
 • Chen Bai, Jiayi Huang, Xuechao Wei, Yuzhe Ma, Sicheng Li, Hongzhong Zheng, Bei Yu, Yuan Xie
 • IEEE/ACM International Symposium on Microarchitecture (MICRO), Toronto, Oct. 2023.
 • Dongsheng Zuo, Yikang Ouyang, Yuzhe Ma
 • ACM/IEEE Design Automation Conference (DAC), San Francisco, July 2023.
 • Zhuolun He, Yihang Zuo, Jiaxi Jiang, Haisheng Zheng, Yuzhe Ma, Bei Yu
 • ACM/IEEE Design Automation Conference (DAC), San Francisco, July 2023.
 • Guojin Chen, Zehua Pei, Haoyu Yang, Yuzhe Ma, Bei Yu, Martin Wong
 • ACM/IEEE Design Automation Conference (DAC), San Francisco, July 2023.
 • 2022

 • Yuzhe Ma, Xufeng Yao, Ran Chen, Ruiyu Li, Xiaoyong Shen, Bei Yu
 • IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems (TNNLS), 2022.
 • Ziyang Yu, Guojin Chen, Yuzhe Ma, Bei Yu
 • IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems (TCAD), 2022.
 • Hao Geng, Tinghuan Chen, Yuzhe Ma, Binwu Zhu, Bei Yu
 • IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems (TCAD), 2022.
 • Xiaodong Wang, Changhao Yan, Yuzhe Ma, Bei Yu, Fan Yang, Dian Zhou, Xuan Zeng
 • IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems (TCAD), 2022.
 • Wei Li, Yuzhe Ma, Yibo Lin, Bei Yu
 • IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems (TCAD), 2022.
 • [C27] X-Check: GPU-Accelerated Design Rule Checking via Parallel Sweepline Algorithms
 • Zhuolun He, Yuzhe Ma, Bei Yu
 • IEEE/ACM International Conference on Computer-Aided Design (ICCAD), Nov. 2022.
 • [C26] AdaOPC: A Self-Adaptive Mask Optimization Framework For Real Design Patterns
 • Wenqian Zhao, Xufeng Yao, Ziyang Yu, Guojin Chen, Yuzhe Ma, Bei Yu, Martin Wong
 • IEEE/ACM International Conference on Computer-Aided Design (ICCAD), Nov. 2022.
 • 2021

 • Guojin Chen, Wanli Chen, Qi Sun, Yuzhe Ma, Haoyu Yang, Bei Yu
 • IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems (TCAD), 2021.
 • Hao Geng, Yuzhe Ma, Qi Xu, Jin Miao, Subhendu Roy, Bei Yu
 • IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems (TCAD), 2021.
 • Bentian Jiang, Lixin Liu, Yuzhe Ma, Bei Yu, Evangeline F. Y. Young
 • IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems (TCAD), 2021.
 • Wei Zhong, Shuxiang Hu, Yuzhe Ma, Haoyu Yang, Xiuyuan Ma, Bei Yu
 • IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems (TCAD), 2021.
 • Wei Li, Yuzhe Ma, Qi Sun, Lu Zhang, Yibo Lin, Iris Hui-Ru Jiang, Bei Yu, David Z. Pan
 • IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems (TCAD), 2021.
 • Guyue Huang, Jingbo Hu, Yifan He, Jialong Liu, Mingyuan Ma, Zhaoyang Shen, Juejian Wu, Yuanfan Xu, Hengrui Zhang, Kai Zhong, Xuefei Ning, Yuzhe Ma, Haoyu Yang, Bei Yu, Huazhong Yang, Yu Wang
 • ACM Transactions on Design Automation of Electronic Systems (TODAES), 2021.
 • Haoyu Yang, Wei Zhong, Yuzhe Ma, Hao Geng, Ran Chen, Wanli Chen, Bei Yu
 • Integration, the VLSI Journal, 2021.
 • William J. McCalla Best Paper Award
 • Chen Bai, Qi Sun, Jianwang Zhai, Yuzhe Ma, Bei Yu, Martin D.F. Wong
 • IEEE/ACM International Conference on Computer-Aided Design (ICCAD), Nov. 2021.
 • Guojin Chen, Ziyang Yu, Hongduo Liu, Yuzhe Ma, Bei Yu
 • IEEE/ACM International Conference on Computer-Aided Design (ICCAD), Nov. 2021.
 • Junzhe Cai, Changhao Yan, Yuzhe Ma, Bei Yu, Dian Zhou, Xuan Zeng
 • ACM/IEEE Design Automation Conference (DAC) Dec, 2021.
 • Ziyang Yu, Guojin Chen, Yuzhe Ma, Bei Yu
 • IEEE/ACM Proceedings Design, Automation and Test in Europe (DATE), Feb. 2021.
 • Invited Paper
 • Zhuolun He, Peiyu Liao, Siting Liu, Yuzhe Ma, Bei Yu
 • IEEE/ACM Asian and South Pacific Design Automation Conference (ASPDAC), Jan. 2021.
 • Best Paper Award
 • Wei Li, Yuxiao Qu, Gengjie Chen, Yuzhe Ma, Bei Yu
 • IEEE/ACM Asian and South Pacific Design Automation Conference (ASPDAC), Jan. 2021.
 • 2020

 • Kang Liu, Haoyu Yang, Yuzhe Ma, Benjamin Tan, Bei Yu, Evangeline F. Y. Young, Ramesh Karri, Siddharth Garg
 • ACM Transactions on Design Automation of Electronic Systems (TODAES), 2020.
 • Yuzhe Ma, Wei Zhong, Shuxiang Hu, Jhih-Rong Gao, Jian Kuang, Jin Miao, Bei Yu
 • IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems (TCAD), 2020.
 • Hao Geng, Wei Zhong, Haoyu Yang, Yuzhe Ma, Joydeep Mitra, Bei Yu
 • IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems (TCAD), 2020.
 • Haoyu Yang, Shuhe Li, Zihao Deng, Yuzhe Ma, Bei Yu, and Evangeline F. Y. Young
 • IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems (TCAD), 2020.
 • Invited Paper
 • Zhuolun He, Lu Zhang, Peiyu Liao, Yuzhe Ma, Bei Yu
 • IEEE International Conference on Solid-State and Integrated Circuit Technology (ICSICT), Nov. 2020.
 • Guojin Chen, Wanli Chen, Yuzhe Ma, Haoyu Yang, Bei Yu
 • IEEE/ACM International Conference on Computer-Aided Design (ICCAD), Nov, 2020.
 • Bentian Jiang, Lixin Liu, Yuzhe Ma, Hang Zhang, Evangeline F. Y. Young, Bei Yu
 • IEEE/ACM International Conference on Computer-Aided Design (ICCAD), Nov, 2020.
 • Zhuolun He, Yuzhe Ma, Lu Zhang, Peiyu Liao, Ngai Wong, Bei Yu, Martin D. F. Wong
 • IEEE International Conference on Computer Design (ICCD), Oct. 2020.
 • Wei Li, Jialu Xia, Yuzhe Ma, Jialu Li, Yibo Lin, Bei Yu
 • ACM/IEEE Design Automation Conference (DAC), July, 2020.
 • Wei Zhong, Shuxiang Hu, Yuzhe Ma, Haoyu Yang, Xiuyuan Ma, Bei Yu
 • ACM/IEEE Design Automation Conference (DAC), July, 2020.
 • Invited Paper
 • Yuzhe Ma, Zhuolun He, Wei Li, Lu Zhang, Bei Yu
 • ACM International Symposium on Physical Design (ISPD), Mar. 2020.
 • Invited Paper
 • Haoyu Yang, Wei Zhong, Yuzhe Ma, Hao Geng, Ran Chen, Wanli Chen, Bei Yu
 • IEEE/ACM Asian and South Pacific Design Automation Conference (ASPDAC), Jan. 2020.
 • 2019

 • Yuzhe Ma, Subhendu Roy, Jin Miao, Jiamin Chen, Bei Yu
 • IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems (TCAD), 2019.
 • Haoyu Yang, Jing Su, Yi Zou, Yuzhe Ma, Bei Yu, Evangeline F. Y. Young
 • IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems (TCAD), 2019.
 • Qianru Zhang, Meng Zhang, Tinghuan Chen, Zhifei Sun, Yuzhe Ma, Bei Yu
 • Neurocomputing, 2019.
 • Zhonghua Zhou, Ziran Zhu, Jianli Chen, Yuzhe Ma, Bei Yu, Tsung-Yi Ho, Guy Lemieux, Andre Ivano
 • ACM/IEEE Workshop on Machine Learning for CAD (MLCAD), Sep. 2019.
 • Yuzhe Ma, Ziyang Yu, Bei Yu
 • ACM/IEEE Workshop on Machine Learning for CAD (MLCAD), Sep. 2019.
 • Best Student Paper Award
 • Yuzhe Ma, Ran Chen, Wei Li, Fanhua Shang, Wenjian Yu, Minsik Cho, Bei Yu
 • IEEE International Conference on Tools with Artificial Intelligence (ICTAI), Nov. 2019.
 • Invited Paper
 • Wei Li, Yuzhe Ma, Qi Sun, Yibo Lin, Iris Hui-Ru Jiang, Bei Yu, David Z. Pan
 • IEEE International Conference on ASIC (ASICON), Oct. 2019
 • Yuzhe Ma, Haoxing Ren, Brucek Khailany, Harbinder Sikka, Lijuan Luo, Karthikeyan Natarajan, Bei Yu
 • ACM/IEEE Design Automation Conference (DAC), June 2019.
 • Best Paper Award Nomination
 • Hao Geng, Haoyu Yang, Yuzhe Ma, Joydeep Mitra, Bei Yu
 • IEEE/ACM Asian and South Pacific Design Automation Conference (ASPDAC), Jan. 2019.
 • 2018

 • Jin Miao, Meng Li, Subhendu Roy, Yuzhe Ma and Bei Yu
 • IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems (TCAD), 2018.
 • Haoyu Yang, Shuhe Li, Yuzhe Ma, Bei Yu, and Evangeline F. Y. Young
 • ACM/IEEE Design Automation Conference (DAC), June 2018.
 • 2017

 • Yuzhe Ma, Jhih-Rong Gao, Jian Kuang, Jin Miao and Bei Yu
 • IEEE/ACM International Conference on Computer-Aided Design (ICCAD), Nov. 2017.
 • Chak-Wa Pui, Gengjie Chen, Yuzhe Ma, Evangeline F. Y. Young and Bei Yu
 • IEEE/ACM International Conference on Computer-Aided Design (ICCAD), Nov. 2017.
 • Yuzhe Ma, Xuan Zeng and Bei Yu
 • IFIP/IEEE International Conference on Very Large Scale Integration (VLSI-SoC), Oct. 2017.
 • Subhendu Roy, Yuzhe Ma, Jin Miao and Bei Yu
 • IEEE International Symposium on Low Power Electronics and Design (ISLPED), July 2017.
 • Patent
  [P01] Deep Learning Testability Analysis with Graph Convolutional Networks
 • Yuzhe Ma, Haoxing Ren, Brucek Khailany, Harbinder Sikka, Lijuan Luo, Karthikeyan Natarajan
 • US Patent 10657306, May 2020.
 • Dissertation
  [PHD] Methodologies for Efficient Hardware Design Automation and Hardware-Friendly Learning
 • Yuzhe Ma
 • The Chinese University of Hong Kong, July 2020.